• strony www
  • aplikacje www
  • skrypty
  • stopki email

Generator MD5

Generator MD5 hash każdego ciągu znaków jaki Państwo wprowadzą.
Proszę pamiętać że nie zaleca się kodować haseł przy pomocy MD5 należy używać wbudowanej klasy password_hash PHP ...